Çalışma Alanlarımız
1976 yılından bu yana çok çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ve gerçek kişilere hukuk danışmanlığı ve ihtilaflı işlerin gerek görüşmeler ile gerekse de dava ve icra takipleri yoluyla çözümlenmesinde çalışmaktayız.

Danışmanlık, dava ve icra takibi alanlarında hizmet verdiğimiz sektörlerin başlıcaları şunlardır:
 • Ağır sanayi
 • Bankacılık
 • Dayanıklı tüketim malları üretim ve pazarlaması
 • Deniz ve kara nakliyesi
 • Gayrimenkul
 • Gıda
 • İnşaat ve müteahhitlik
 • Liman inşaatı
 • Liman ve gemi işletmeciliği
 • Otomotiv ve yan sanayi
 • Reklam
 • Sigortacılık
 • Spor
 • Telekomünikasyon
 • Tekstil ve hazır giyim
 • TV yayıncılığı
 • Uydu haberleşmesi


Danışmanlık hizmetleri verdiğimiz hukuk dalları şunlardır:
 • Banka kuruluş ve birleşme işlemleri
 • Bilgi teknolojileri hukuku
 • Fikri mülkiyet hukuku
 • Şirket kuruluşu, birleşmesi, bölünmesi ve şirket hisselerinin alım ve/veya satım işlemleri ve tasfiye işlemleri,
 • Gayri menkul yatırım ortaklığı kuruluşu işlemleri
 • Rekabet hukuku
 • Sözleşmeler hukuku
 • Telekomünikasyon hukuku
 • Uydu ve haberleşme hukuku
 • Deniz ve kara taşımacılığı hukuku
 • Bireysel iş hukuku
 • Toplu iş hukuku ve toplu sözleşme görüşmeleri,
 • İmar hukuku
 • Vergi hukuku
 • Gümrük hukuku


Dava ve icra takibi hizmetleri verdiğimiz hukuk dallarının ise başlıcaları şunlardır:
 • Anonim şirketlerde ortaklar arası uyuşmazlıklara ilişkin davalar,
 • Haksız rekabete ilişkin davalar
 • Halka açık anonim ortaklıklarda örtülü kazanç sağlanmasına ilişkin davalar
 • Deniz kazalarına ilişkin davalar,
 • Fikri ve sınai mülkiyetin korunmasına ilişkin davalar (hukuk ve ceza davaları)
 • Eşya hukukuna ilişkin (özellikle gayri menkul hukukuna ilişkin) davalar
 • Uluslararası ticari tahkim neticesindeki tenfiz davaları
 • İcra takipleri, icra hukuku ile ilgili davalar, iflas davaları
 • Kişilik hakları ihlallerine ilişkin maddi ve manevi tazminat davaları
 • Aile hukukuna ilişkin davalar (boşanma, velayet ve vesayet davaları)
 • Miras hukukuna ilişkin davalar
 • Ekonomik, mali ve ticari suçlar (kaçakçılık, fikri ve sınai mülkiyet, icra - iflas, sahtecilik dolandırıcılık, zimmet, görevin kötüye kullanılması) ile sınırlı olmak üzere ceza davaları
 • Bireysel iş hukuku davaları
 • Toplu iş hukukuna ilişkin davalar
 • İdari mahkemelerde çeşitli alanlarda iptal davaları
 • Vergi davaları