Avukatlarımız
Elif Altınsoy
Ortak Avukat
1978 yılında doğdu. 2002 yılında avukatlık ruhsatını aldı.

İş deneyimi:
2001 – 2003 seneleri arasında Amerika merkezli bir hukuk danışmanlık şirketinin İstanbul şubesinde staj ve avukatlık yapmıştır. 2005 – 2006 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen hukuk bürolarında avukat olarak görev yapmıştır. 2006 -2007 yılları arasında Türkiye’nin önde gelen bir Holding’in de hukuk müşaviri olarak görev yapmıştır. 2008- 2011 seneleri arasında Alliance of Business Lawyers Hukuk Büroları Ağının Ortadoğu'da genişlemeden sorumlu koordinatörü ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmıştır.

Eğitim
2001 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2003 – 2004 yılları arasında Bilgi Teknolojileri ve Hukuk lisansüstü çalışmasını tamamlamıştır. 2004- 2005 yılları arasında Stockholm Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Avrupa Birliği’nde Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku lisansüstü çalışmasını tamamlamıştır. “Standart Yazılım Sözleşmeleri”, “Çok Uluslu Hukuk Büroları’nda Bilgi Yönetimi Departmanı Kurulması” ve "Marka Sahibinin Münhasır Hakları" üzerine tezlerini sunmuştur.

Diğer lisanlar:
 • İngilizce (Çok iyi düzeyde)
 • İsveçce (Çok iyi düzeyde)
 • İtalyanca (İyi düzeyde)
 • Almanca (Okuma ve Yazma - İyi düzeyde, Konuşma - Orta düzeyde)


Yayınlar ve Sunumlar

 • Türkiye’de İlaç Reklamları Uluslararası Reklam Hukuku Sempozyumu, Mayıs 2008, İstanbul, XII Levha Yayınevi, s. 243-254.

 • Türkiye Cumhuriyeti İflas Hukuku /Ortak Yazarlar Elif Altınsoy ve Stephen Baister Corporate Rescue and Insolvency, Nisan 2009, Londra, Linklaters Yayınları, s.67-70

 • “Recent Developments in Telecommunication Market of Turkey” (Türk Telekomünikasyon Sektöründe Son Gelişmeler) isimli makale. (http://vlf.juridicum.su.se/vlf/main.asp?Content=ShowContent&Show=News&ID=120) (Virtual Law Journal İsimli Elektronik Dergide Yayımlanmıştır) (2005)

 • “Turkish Draft Law on Personal Data Protection” ( Kişisel Bilgilerin Korunması Yasa Tasarsı) isimli makale “Privacy International” adlı İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşunun 2004 Türkiye raporunda kaynakça olarak kullanılmıştır. (http://www.privacyinternational.org/article.shtml?cmd%5B347%5D=x-347-83783) (2004)

Yayımlanmamış diğer makaleleri ise şunlardır:

 • “Validity of Web Wrap Contracts” (Internet üzerinden yapılan sözleşmelerin geçerliliği)(2004)

 • Transfer of Technology By License Agreements Under E.C. Regulation (240/96) on Block Exemption For Technology Transfers (2003-2004) (240/96 No’lu AB Komisyonu Blok Muafiyet Tebliği çerçevesinde Lisans ile Teknoloji Transferi)

 • Database Protection (2004) (Veritabanı Koruması)

 • Scope of Article Six of the European Convention on Human Rights: Right to a Fair Trial (2003) (Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu Altıncı Maddenin Kapsamı: Adil Yargılanma Hakkı)”Stockholm'de yapmış olduğu seminer sunumları ise:

 • Regional Exhaustion in Trademark Law (Markaların Bölgesel Tükenmesi)

 • Biotechnological Inventions under the Scope of E.U. Law (AB Hukuku Çerçvesinde Bioteknik Buluşlar)

 • Introduction of Plant Variety Rights and European Council Regulation on Community Plant Variety Rights (no. 2100/94 dated July 27, 1994) (Bitki Çeşitlerinin Korunması ve Avrupa Konseyi Topluluk Bitki Çeşitleri Yönetmeliği).

 • Article 5 (3) of Brussels Regulation and– its interpretation by the ECJ and its applicability to disputes over intellectual property infringements (Brüksel Yönetmeliği madde 5 (3) – maddenin Avrupa Adalet Divan’ında yorumlanması ve fikri mülkiyet hakları ihtilaflarına uygulanması)

 • Copyrights in the Information Society - Copyright Limitations v. Contractual Agreements: Is it possible for terms in license to override the statutory scope and limitations of copyright? ( Bilgi toplumunda telif hakları – Telif haklarının korunmasının karşısında sözleşmeler: Bir lisansın telif haklarının yasal sınırlarını geçersiz kılması mümkün müdür?)

 • The Place of the Harmful Event and Bier Case (Bira davasında zararın oluştuğu yer)

 • Legal Issues in Online Services (Internet üzerinden verilen hizmetlerde yasal sorunlar)

 • Evaluation of Public Legal Information Retrieval Systems (Kamuya Ait Yasal Bilgilerin Yeniden Kullanılması Sisteminin Değerlendirilmesi)

 • Technology Transfer Agreements (Teknoloji Devri Sözleşmeleri)


Ayrıca İsveç’te “Türkiye’de Kadın Hakları ve Kadın Kuruluşları” isimli 13 ve 23 Mayıs 2005’te iki konferans vermiştir.

Üyelikler

 • İstanbul Barosu,
 • İsveç Ticaret Merkezi Derneği,
 • Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası Derneği,
 • Uluslararası Hukuk Öğrencileri Derneği.


Baro Sicil No
27568